فعالسازی

تمامی دستگاه های تلفن همراه ارائه شده در این فروشگاه دارای گارانتی معتبر مدیاپردازش و دارای کد فعالسازی معتبر می باشند.

آموزش فعالسازی :

https://hamtainfo.ntsw.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

X
قالب ووکامرس